Trung Ương

Tên: Bà Trương Thị Ngọc Ánh-Phó chủ tịch ủy ban TW mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Địa chỉ:
Ngành nghề:
Đóng góp: 20.000.000VNĐ và những phần bánh kẹo
Tên: Đoàn công tác Cục quản trị văn phòng TƯ Đảng T.78
Địa chỉ:
Ngành nghề:
Đóng góp: 4 chiếc tivi