Giáo xứ Đức Kito Vua

Giáo xứ Đức Kito Vua

Tên: Giáo xứ Đức Kito Vua
Địa chỉ: giáo hạt TP.HCM
Ngành nghề:
Đóng góp:

Giáo xứ Đức Kito Vua đến thăm và tặng quà các em cô nhi và khuyết tật Quê Hương ngày 01/06/2013
 
Trong lúc trung tâm đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc thiếu hụt kinh phí và nhu cầu thực phẩm ăn uống cho 329 em cô nhi và khuyết tật tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương, được sự giúp đỡ của Giáo xứ Đức Kito Vua (giáo hạt TP.HCM) có tấm lòng nhân ái tương thân tương trợ đã đến đóng góp tình thương yêu và giúp đỡ ủng hộ đem lại niềm vui và tiếng cười đến các em cô nhi và khuyết tật trung tâm nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/06/2013
 
Tiết mục giao lưu văn nghệ của các bạn Giáo xứ Đức Kito Vua (giáo hạt TP.HCM)
sôi nổi và hấp dẫn các em cô nhi Trung tâm Nhân đạo Quê Hương
 
Đại diện Giáo xứ Đức Kito Vua (giáo hạt TP.HCM) ghi lại cảm nghĩa khi đến với
 
Trung tâm Nhân đạo Quê Hương nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/06/2013