HỌC SINH TRUNG TÂM THỰC HIỆN TEST COVID-19 TRƯỚC KHI ĐẾN TRƯỜNG


Thực hiện kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục & đào tạo tỉnh Bình Dương...

- Căn cứ công văn số 4726/BGDĐT-GDTC về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và đào tạo.
- Căn cứ công văn số 5412/UBND-VX của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Trước tình hình học sinh tại các trường công lập, tư thục trên địa bàn tỉnh được đến trường học trực tiếp từ ngày 14/02/2022. Ban Giám hiệu trường THCS Bình An đã tổ chức test Covid-19 cho học sinh các khối 7, 8 của nhà trường trong đó có các học sinh của Trung tâm Nhân đạo Quê Hương vào ngày Chủ Nhật 13/02/2022.

Trung tâm Nhân đạo Quê Hương đã phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường để test cho các em học sinh của trung tâm đều có kết quả "Âm tính" đủ điều kiện đến trường, đảm bảo các tiêu chuẩn của nhà trường đề ra.


Các em được test Covid-19 tại Trường THCS Bình An

         
Các học sinh của Trung tâm thực hiện việc Test Covid-19

          
Chấp hành quy định của nhà trường đề ra
 
Huỳnh Tiểu Hương - Trung tâm Nhân đạo Quê Hương

Tin tức liên quan

CHÂN DUNG NỮ TIẾN SỸ KỶ LỤC GIA HUỲNH TIỂU
GRATEFUL STATE STATE FOUNDATIN, INC
THÀNH VIÊN MỚI BỊ BỎ TẠI TRUNG TÂM NHÂN ĐẠO
NGÂN HÀNG SACOMBANK CN BÌNH DƯƠNG-PGD DĨ AN TẶNG QUÀ
ĐỒNG CHÍ BÙI THỊ HOÀ - CHỦ TỊCH TƯ HỘI
HĐND-UBND-UB MTTQ VIỆT NAM TỈNH BÌNH DƯƠNG THĂM TẶNG QUÀ