Video hoạt động của TTNĐ Quê Hương

Gia đình Quê Hương

( 342 thành viên)
 • Bé: Huỳnh Tiểu Như Như
  Giới tính: Nữ
  Ngày sinh:
  Hoàn Cảnh: Là trẻ mồ côi bị bỏ rơi tại trung
  Bé: Đỗ Quang Hiệp
  Giới tính: Nam
  Ngày sinh:
  Hoàn Cảnh: Cháu bị khiếm thị.
 • Bé: La Lan Thị Cúc
  Giới tính: Nữ
  Ngày sinh:
  Hoàn Cảnh: Cháu bị khuyết tật.
  Bé: Lê Thị Thanh Thúy
  Giới tính: Nữ
  Ngày sinh:
  Hoàn Cảnh: Cháu là trẻ khuyết tật
 • Bé: Huỳnh Thiếu Như
  Giới tính: Nữ
  Ngày sinh:
  Hoàn Cảnh: Cháu bị bỏ từ lúc còn nhỏ, được khoảng
  Bé: Huỳnh Quách Thiếu Cơ
  Giới tính: Nam
  Ngày sinh:
  Hoàn Cảnh: Cháu bị bỏ từ lúc chưa tròn 1 tháng
 • Bé: Bùi Văn Trường
  Giới tính: Nam
  Ngày sinh:
  Hoàn Cảnh: Cháu bị khuyết tật tay và chân.
  Bé: Huỳnh Tiểu Trinh
  Giới tính: Nữ
  Ngày sinh:
  Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào hồi 18h30’ ngày 31/10/2005,
 • Bé: Nguyễn Thành Quang
  Giới tính: Nam
  Ngày sinh:
  Hoàn Cảnh: Cháu bị khiếm thị từ nhỏ và hoàn cảnh
  Bé: Huỳnh Tiểu Linh
  Giới tính: Nữ
  Ngày sinh:
  Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào lúc 0h55' ngày 20/06/2005,
 • Bé: Bùi Văn Nho
  Giới tính: Nam
  Ngày sinh:
  Hoàn Cảnh: Cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn
  Bé: Huỳnh Thanh Thủy
  Giới tính: Nam
  Ngày sinh:
  Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào hồi 22h15’ ngày 24/08/2006,
 • Bé: Huỳnh Tiểu Ái
  Giới tính: Nữ
  Ngày sinh:
  Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào hồi 1h10’ ngày 22/09/2008,
  Bé: Huỳnh Tiểu Dũng
  Giới tính: Nam
  Ngày sinh:
  Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào hồi 0h10’ ngày 27/11/2006,
 • Bé: Huỳnh Tiểu Duyên
  Giới tính: Nữ
  Ngày sinh:
  Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào hồi 1h15’ ngày 13/06/2008,
  Bé: Huỳnh Tiểu Giang
  Giới tính: Nam
  Ngày sinh:
  Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào hồi 23h50’ ngày 01/11/2006,
 • Bé: Huỳnh Tiểu Hân
  Giới tính: Nữ
  Ngày sinh:
  Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào hồi 2h03’ ngày 17/11/2007,
  Bé: Huỳnh Tiểu Hảo
  Giới tính: Nữ
  Ngày sinh:
  Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào hồi 5h06’ ngày 18/09/2007,
 • Bé: Huỳnh Tiểu Hiền
  Giới tính: Nữ
  Ngày sinh:
  Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào hồi 0h10’ ngày 12/07/2007,
  Bé: Huỳnh Tiểu Huy
  Giới tính: Nam
  Ngày sinh:
  Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào hồi 22h55’ ngày 23/04/2007,

Ân nhân tài trợ

Cán bộ CNV Thư Viện Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: Tỉnh Bình Dương
Ngành nghề: Cán bộ CNV Thư Viện
Đóng góp: Đang cập nhật


Nhóm Hải Phòng
Địa chỉ: Hải Phòng
Ngành nghề:
Đóng góp: quà tặng và 3,000,000VNĐ


Giáo xứ Đức Kito Vua
Địa chỉ: giáo hạt TP.HCM
Ngành nghề:
Đóng góp: Đang cập nhật


Ca Sĩ Dương Ngọc Thái và gia đình
Địa chỉ: TP HCM
Ngành nghề: Ca sĩ
Đóng góp: 1500 USD


Công ty OSEVEN
Địa chỉ:
Ngành nghề:
Đóng góp: 48.000.000VNĐ


Trường đại học Danver
Địa chỉ: Bang Coloroda, USA
Ngành nghề:
Đóng góp: Đang cập nhật


Tổ chức cá nhân đóng góp