La Lan Thị Cúc

La Lan Thị Cúc

Họ tên: La Lan Thị Cúc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/04/1988
Tình trạng bản thân: Cháu bị khuyết tật.
Nguyện vọng: Cháu rất thích học và ước mơ trở thành cô giáo.
Ghi chú:

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ