Huỳnh Tiểu Trinh

Huỳnh Tiểu Trinh

Họ tên: Huỳnh Tiểu Trinh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/10/1999
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào hồi 18h30’ ngày 31/10/2005, cháu được khoảng 6 tuổi. Cháu bị thiểu năng trí tuệ.
Nguyện vọng:
Ghi chú: Sau này lớn lên sẽ giúp đỡ cho trung tâm.

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ