Huỳnh Tiểu Hiền

Huỳnh Tiểu Hiền

Họ tên: Huỳnh Tiểu Hiền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/08/2007
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào hồi 0h10’ ngày 12/07/2007, cháu bé được khoảng 3 ngày tuổi.
Nguyện vọng: Muốn trở thành luật sư
Ghi chú: Sau này lớn lên sẽ giúp đỡ cho trung tâm.

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ