Huỳnh Tiểu Hảo

Huỳnh Tiểu Hảo

Họ tên: Huỳnh Tiểu Hảo
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/09/2007
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào hồi 5h06’ ngày 18/09/2007, cháu được khoảng 1 ngày tuổi.
Nguyện vọng: Muốn trở thành bác sỹ
Ghi chú: Sau này lớn lên sẽ giúp đỡ cho trung tâm.

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ