Huỳnh Tiểu Dũng

Huỳnh Tiểu Dũng

Họ tên: Huỳnh Tiểu Dũng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 19/11/2006
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào hồi 0h10’ ngày 27/11/2006, được khoảng 10 ngày tuổi.
Nguyện vọng: Muốn trở thành tài xế
Ghi chú: Sau này lớn lên sẽ giúp đỡ cho trung tâm.

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ