Huỳnh Tiểu Ái

Huỳnh Tiểu Ái

Họ tên: Huỳnh Tiểu Ái
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/09/2008
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào hồi 1h10’ ngày 22/09/2008, được khoảng 1 tuần tuổi.
Nguyện vọng: Muốn trở thành ca sỹ
Ghi chú: Sau này lớn lên sẽ phụ giúp Trung tâm

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ