Huỳnh Thiếu Như

Huỳnh Thiếu Như

Họ tên: Huỳnh Thiếu Như
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/06/2002
Tình trạng bản thân: Cháu bị bỏ từ lúc còn nhỏ, được khoảng 2 tuần tuổi và cân nặng 1,6 kg
Nguyện vọng: Muốn trở thành người mẫu
Ghi chú: Sau này lớn lên giúp đỡ Trung tâm

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ