Huỳnh Quách Thiếu Cơ

Huỳnh Quách Thiếu Cơ

Họ tên: Huỳnh Quách Thiếu Cơ
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/01/2002
Tình trạng bản thân: Cháu bị bỏ từ lúc chưa tròn 1 tháng tuổi ở trong thùng rác. Kiến ăn và bị viêm phổi nặng.
Nguyện vọng: Cháu muốn được đi học làm Bác sỹ. Để cứu các em. và phụ chích thuốc cho mẹ hết bệnh
Ghi chú: Sau này lớn lên phụ giúp Trung tâm

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ