Đỗ Quang Hiệp

Đỗ Quang Hiệp

Họ tên: Đỗ Quang Hiệp
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 14/02/1990
Tình trạng bản thân: Cháu bị khiếm thị.
Nguyện vọng: Cháu ước mơ trở thành kỹ sư máy tính.
Ghi chú: Sau này lớn lên sẽ giúp đỡ cho trung tâm.

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ