Bùi Văn Trường

Bùi Văn Trường

Họ tên: Bùi Văn Trường
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 18/09/1996
Tình trạng bản thân: Cháu bị khuyết tật tay và chân.
Nguyện vọng: Cháu muốn trở thành một người bán hàng.
Ghi chú:

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ