Bùi Văn Nho

Bùi Văn Nho

Họ tên: Bùi Văn Nho
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 18/08/1998
Tình trạng bản thân: Cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn
Nguyện vọng: Cháu muốn được đi học và sau này được làm việc tại Trung tâm.
Ghi chú:

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ