Gia đình

Em: Huỳnh Tiểu Như Như
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/10/2017
Hoàn Cảnh: Là trẻ mồ côi bị bỏ rơi
Em: Đỗ Quang Hiệp
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 14/02/1990
Hoàn Cảnh: Cháu bị khiếm thị.
Em: La Lan Thị Cúc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/04/1988
Hoàn Cảnh: Cháu bị khuyết tật.
Em: Lê Thị Thanh Thúy
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/02/1995
Hoàn Cảnh: Cháu là trẻ khuyết tật
Em: Huỳnh Thiếu Như
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/06/2002
Hoàn Cảnh: Cháu bị bỏ từ lúc còn nhỏ,
Em: Huỳnh Quách Thiếu Cơ
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/01/2002
Hoàn Cảnh: Cháu bị bỏ từ lúc chưa tròn
Em: Bùi Văn Trường
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 18/09/1996
Hoàn Cảnh: Cháu bị khuyết tật tay và chân.
Em: Huỳnh Tiểu Trinh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/10/1999
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào hồi 18h30’
Em: Nguyễn Thành Quang
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 17/03/1997
Hoàn Cảnh: Cháu bị khiếm thị từ nhỏ và
Em: Huỳnh Tiểu Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/06/2005
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào lúc 0h55'
Em: Bùi Văn Nho
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 18/08/1998
Hoàn Cảnh: Cháu có hoàn cảnh gia đình khó
Em: Huỳnh Thanh Thủy
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 24/08/2006
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào hồi 22h15’
Em: Huỳnh Tiểu Ái
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/09/2008
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào hồi 1h10’
Em: Huỳnh Tiểu Dũng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 19/11/2006
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào hồi 0h10’
Em: Huỳnh Tiểu Duyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/06/2008
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào hồi 1h15’
Em: Huỳnh Tiểu Giang
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/10/2006
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào hồi 23h50’
Em: Huỳnh Tiểu Hân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/11/2007
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào hồi 2h03’
Em: Huỳnh Tiểu Hảo
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/09/2007
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào hồi 5h06’
Em: Huỳnh Tiểu Hiền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/08/2007
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào hồi 0h10’
Em: Huỳnh Tiểu Huy
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 23/04/2007
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào hồi 22h55’
: Cần hỗ trợ gấp
Tổng cộng: 208Bé    Trang: 1