Đội, nhóm, gia đình

Tên: Danh hài Bảo Chung, Tấn Beo và đoàn từ thiện Đô Rê Mon
Địa chỉ:
Ngành nghề:
Đóng góp: 30.000.000VNĐ
Tên: Ca Sĩ Dương Ngọc Thái và gia đình
Địa chỉ: TP HCM
Ngành nghề: Ca sĩ
Đóng góp: 1500 USD
Tên: Nhóm Hải Phòng
Địa chỉ: Hải Phòng
Ngành nghề:
Đóng góp: quà tặng và 3,000,000VNĐ