Nguyễn Thành Quang

Nguyễn Thành Quang

Họ tên: Nguyễn Thành Quang
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 17/03/1997
Tình trạng bản thân: Cháu bị khiếm thị từ nhỏ và hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Nguyện vọng: Muốn trở thành giáo viên dạy chữ nổi
Ghi chú: Sau này lớn lên sẽ giúp đỡ cho trung tâm.

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ