Huỳnh Tiểu Linh

Huỳnh Tiểu Linh

Họ tên: Huỳnh Tiểu Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/06/2005
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào lúc 0h55' ngày 20/06/2005, cháu được khoảng 2 ngày tuổi
Nguyện vọng: Muốn trở thành giáo viên
Ghi chú: Sau này lớn lên sẽ giúp đỡ cho trung tâm.

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ