Huỳnh Tiểu Huy

Huỳnh Tiểu Huy

Họ tên: Huỳnh Tiểu Huy
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 23/04/2007
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào hồi 22h55’ ngày 23/04/2007, cháu được khoảng 4 ngày tuổi.
Nguyện vọng: Muốn trở thành ca sỹ
Ghi chú: Sau này lớn lên sẽ giúp đỡ cho trung tâm.

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ