Danh sách theo lớp

Em: Huỳnh Tiểu La
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/02/2016
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 15h41'
Em: Trần Văn Linh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 23/03/2003
Hoàn Cảnh: Trẻ có hoàn cảnh gia đình khó
Em: Tất Xâm Hoà
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 29/12/2001
Hoàn Cảnh: Trẻ có hoàn cảnh gia đình khó
Em: Nguyễn Huỳnh Khoa
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 26/08/2004
Hoàn Cảnh: Trẻ có hoàn cảnh gia đình khó
Em: Chướng Ngọc Yến
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/09/2004
Hoàn Cảnh: Trẻ có hoàn cảnh gia đình khó
Em: Hồ Tiểu Lợi
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/12/2009
Hoàn Cảnh: Trẻ có hoàn cảnh gia đình khó
Em: Đào Sơn Hà
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 03/12/2007
Hoàn Cảnh: Trẻ có hoàn cảnh gia đình khó
Em: Trần Thiên Long
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 16/02/2012
Hoàn Cảnh: Trẻ có hoàn cảnh gia đình khó
: Cần hỗ trợ gấp
Tổng cộng: 208Bé    Trang: 11