Chương trình đón nhận Huân chương lao động Hạng Ba & ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6

Chương Trình
Chương trình đón nhận Huân chương lao động Hạng Ba & ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6

Thư kêu gọi "Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6"

Chương Trình
Thư kêu gọi "Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6"

Trẻ cô nhi xin cứu giúp! Quạt cho các cháu mùa hè tới....

Chương Trình
Trẻ cô nhi xin cứu giúp! Quạt cho các cháu mùa hè tới....

Nhiệt liệt chào mừng 40 năm giải phóng Miền Nam

Chương Trình
Nhiệt liệt chào mừng 40 năm giải phóng Miền Nam

Trẻ cô nhi cần cứu giúp! về y tế- Trung tâm nhân đạo Quê Hương

Chương Trình
Trẻ cô nhi cần cứu giúp! về y tế- Trung tâm nhân đạo Quê Hương

© 2005 Bản quyền thuộc về TRUNG TÂM NHÂN ĐẠO QUÊ HƯƠNG
61/23 Đường ĐT 743, Ấp Tân Long, Xã Tân Đông Hiệp, Huyện Dĩ An Bình Dương, Việt Nam